Вихідні дані

Видавець цієї інтернет-сторінки:

Федеральне відомство у справах міграції та біженців
Франкен-штрассе, 210
90461 м. Нюрнберг
Тел.: +49 911 943-0
Факс: +49 911 943-10000
Ел. пошта: kontakt-germany4ukraine[at]bamf.bund.de

Відповідальний редактор:
Єва Бунд (Eva Bund)

Реалізація:
]init[ АТ
]init[ Акціонерне товариство цифрової комунікації
Кепенікер штрассе, 9
10997 м. Берлін

Концепція, оформлення, програмування інтерфейсу користувача:
]init[ АТ

Режим роботи:
babiel GmbH

Редакція:
Capgemini Invent, Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF)

Переклади:
Служба перекладів, Федеральне міністерство внутрішніх справ і комплексного розвитку країни (BMI)
Відділ перекладів, Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF)

Правові застереження:
Ми ретельно підбирали й перевіряли інформацію, що пропонується. Точності, актуальності, повноті, зрозумілості й постійній доступності цієї інформації приділяється неабияка увага. Попри це ми не можемо гарантувати повноту й актуальність оприлюднених документів. У разі, якщо посилання не відкриватимуться або пропонуватимуть неактуальну інформацію, просимо повідомити нас про це. Просимо також повідомляти про сторінки, на які варто зробити посилання.

Викладена на цих сторінках інформація, що містить правові приписи, офіційні дані, рекомендації або довідки, була відібрана з усією ретельністю й максимальним дотриманням відповідних процедур. У разі наявності суперечностей чинною є виключно актуальна офіційна версія, оприлюднена відповідним органом влади. Можливі приписи, рекомендації та довідки правового характеру не мають обов’язкової сили; юридична консультація не надається.

Щодо наданої інформації діє таке обмеження відповідальності: Федеральне відомство у справах міграції та біженців не несе відповідальності за шкоду, що може виникнути у зв’язку з використанням або невикористанням запропонованої інформації. За можливу шкоду, нанесену під час відкриття файлів або завантаження даних, спричинену комп’ютерними вірусами або встановленням чи використанням програмного забезпечення, відповідальність не наступає.

Розміщені на цих сторінках посилання на інтернет-сайти третіх осіб («сторонній контент») були відібрані з усією ретельністю, максимальним дотриманням відповідних процедур і забезпечують лише доступ до «стороннього контенту». При відборі особлива увага приділялася надійності третіх осіб, відсутності помилок, а також правомірності «стороннього контенту».

Але оскільки розміщена на інтернет-сторінках інформація динамічно розвивається й може швидко змінюватися, постійна перевірка окремих моментів усіх матеріалів, на які здійснюються посилання, не завжди видається можливим. Тому Федеральне відомство у справах міграції та біженців наголошує, що розміщена на інтернет-сторінках інформація третіх осіб, на які існують посилання із власного сайту, однозначно не є його власною інформацією. За шкоду у зв’язку з використанням або невикористанням «стороннього контенту» відповідальність несе винятково особа, якій належить ресурс, на який було зроблено посилання.

Також ми приділяємо велику увагу багатоманіттю і в цьому зв’язку, звісно, рівноправному ставленню до різних статей. Тому у представлених на наших сторінках текстах і ілюстраціях ми намагаємося враховувати чутливі питання, пов’язані з різними гендерами. У конфлікті між намаганням чіткого, зрозумілого й доступного для цільової аудиторії представлення контенту й урахуванням гендерних аспектів можливо, нам не завжди вдається це достатньою мірою. Тому просимо не соромитися й повідомляти нам про суперечності в окремих випадках.

Авторські права на ілюстрації
Ми використовуємо ілюстрації з різноманітних джерел. Інформація про авторські права на них подається під кожною ілюстрацією або відповідною спливаючою підказкою. Необхідно дотримуватися правил використання й обмежень щодо ілюстрацій, наведених у відповідній інформації. Відповідальність за шкоду у зв’язку з недотриманням інформації несе користувач. Тобто він має звільнити BAMF (Федеральне відомство у справах міграції та біженців) від претензій з боку третіх осіб. 

Авторське право на ілюстрації, до яких немає відповідних пояснень, належить Федеральному міністерству у справах міграції та біженців, тобто воно є також власником виключних прав на використання. У разі, якщо ви хочете використати одну з ілюстрацій, звертайтеся до пресслужби Федерального міністерства у справах міграції та біженців. 

Назад до помічника